S:t Jakobs kyrka
Västra Trädgårdsgatan 2

Sankt Jacobs kyrka vid Kungsträdgården i Stockholm kan räkna sin historia till 1300-talets början, då föregångaren Sankt Jacobs kapell anlades i det som var utkanten av Solna socken. Senare byggdes en tegelkyrka, vilken revs 1527. 1580 påbörjades upp förandet av nuvarande Sankt Jakobs kyrka på beordran av Johan III. Den rödputsade tegelkyrkan har ett formspråk som vittnar om både sengotik, renässans och barock. Långhuset har treskeppig plan, sex travéer långt, och smalare polygonalt kor. Valven är slagna i olika stjärnformer. Västentrén flankeras av två mindre, åttkantiga torn. Sakristian är vidbyggd i vinkeln mellan koret och norra sidoskeppet. Exteriören karaktäriseras främst av det fyrkantiga centraltornet med rundad huv och lanternin samt av de skulpterade sandstensportalerna. Speciellt bör sydportalen nämnas, daterad till 1644 och sannolikt ett verk av Markus eller Hans Hebel. Kyrkan byggdes i två etapper. Grunden lades under 1580-talet, då större delen av yttermurarna uppfördes. Den andra byggnadsperioden började först 1633; härmed påmurades yttermurar och västtorn, valven slogs, yttertaken uppfördes och kyrkan fick sina huggna portaler. 1643 stod kyrkan färdig att invigas. 1723 drabbades kyrkan, främst taket, av en eldsvåda. Nytt centraltorn, ritat av G.J. Adelcrantz, invigdes 1739. Kyrkans alla tornhuvar ritades av C. Hårleman. Långhuset utökades 1862 genom att de murar som avskilt långhus från sakristia och gravkor, i sidoskeppens främsta kvarter, avlägsnades. Ny sakristia hade redan tillfogats norr om koret omkring 1700. Koret förändrades drastiskt vid en restaurering 1892 93, då de ursprungliga, karaktäristiska kolossalfönstren förminskades till ungefär halv storlek. 1800-talet innebar även stora förändringar av interiören. Mycket av det sena 1800-talets åtgärder avlägsnades vid restaureringen 1933-1937, som fortfarande präglar kyrkorummet. Exteriören fick sitt utseende vid 1968-69-års restaurering, då 1700-talets färgsättning återskapades. 1999 AHL

Text från Riksantikvarieämbetets byggnadsregister