Adolf Fredriks kyrka
Kartlänk till; Holländargatan 1

Adolf Fredriks kyrka ligger på den plats som förr var Klara församlings fattigkyrkogård. Här uppfördes 1673-1674 ett träkapell, Sankt Olovs kapell. Sankt Olovs församling bildades, och snart behövdes en större kyrka till följd av befolkningstillväxten. Uppdraget att rita en ny kyrka gick 1767 till överintendenten Carl Fredrik Adelcrantz. Den uppfördes 1768-1774, tornet 1776-1783. Kyrkan fick likadan planform som träkapellet, grekisk korsplan, och byggdes utanpå denna. Kapellet revs 1774. Den västra korsarmen, med orgelläktaren, är något längre än de övriga. Sakristian, med sin rundade form, är placerad bakom korväggen i östra korsarmen. Korsmitten täcks av ett kupolvalv, i exteriören en attika, krönt av en balustrad, och ett oktogonalt torn med lanternin. Väggarna är uppförda av putsat tegel, tornet har en stomme av trä. Fasaderna uppdelas genom pilastrar och listverk i klassicistisk stil. Huvudingången i väster inramas av joniska halvkolonnpar och kröns av en klassicerande tempelgavel. Tornets rika dekorationer är modellerade av J.B. Masreliez. Även i interiören uppdelas väggarna genom pilastrar och listverk. 1829 fick koret sin nuvarande sträckning, 1866-1867 byggdes läktare i norra och södra korsarmarna. 1957-1959 återfick kyrkorummet, som Agi Lindegren vid 1893-95-års restaurering försett med gips- ornamentik i nygustaviansk anda, sin mer ursprungliga, stramare karaktär. Julius Kronbergs kupolmålningar från 1899-1900 fick dock vara kvar. 1996-11-25 A. Hållén

Text från Riksantikvarieämbetets byggnadsregister