Bröllopskyrkor i centrala Stockholm
Södermalm

Klicka på kyrkans namn för länk till hemsida. Klicka på adressen för karta.

 

Katarina Kyrka
Högbergsgatan 13


Katarina kyrka är en kyrkobyggnad vid Högbergsgatan 13 på östra Södermalm i Stockholm. Den är församlingskyrka i Katarina församling i Stockholms stift. Den stod klar första gången 1695 men har sedan dess drabbats av två bränder. Efter den senaste branden 1990 återinvigdes kyrkan 1995. Kyrkan har fått sitt namn efter prinsessan Katarina, Karl X Gustavs mor. Katarina kyrka syns längs hela Drottninggatan och är från sin höga placering ett viktigt inslag i Stockholms stadsbild. Den är en av 43 kyrkor i Stockholms stad som skyddas av kulturmiljölagen.

Sofia Kyrka
Vitabergsparken


Kyrkan ritades av arkitekten Gustaf Hermansson efter en arkitekttävling 1899 och uppfördes i rhenländsk övergångsromanik. Bygget inleddes år 1902 på den högsta punkten av Vita bergen, 46 meter över havet. Grundstenen lades den 15 maj 1903 av kung Oscar II. Fyra år senare invigdes kyrkan, som är uppkallad efter Oscar II:s gemål Sofia.

Allhelgonakyrkan
Helgalunden

Allhelgonakyrkan i parken Helgalunden är ritad av arkitekten Joel Norborg och byggd 1918. Parken omges av stadsbebyggelse i huvudsak från 1920-talet. Kyrkan är av svarttjärat trä och avser att med sin historiserande blandstil likna en svensk landskyrka från 1700-talet. Det enskeppiga långhuset är klätt med fjällpanel och har bastanta strävor utmed långväggarna. I norr ansluter sig det smalare, rakt avslutade koret. Glasmålningarna i det höga fönstret har utförts efter ritningar av Filip Månsson. I söder står ett kraftigt torn, klätt med lockpanel. Spiran uppges vara från 1700-talet. Huvudingången är anbragt i tornets södra vägg. Den ena av två de båda låga utbyggnaderna på ömse sidor om koret fungerarade ursprungligen som sakristia. Långhuset täcks av ett klöverbladsformat tak, koret är tunnvälvt. Kyrkans tak och väggar pryds av Filip Månssons målningar. Vid en restaurering 1961 tillkom läktarunderbyggnaden med utrymmen för ny sakristia och en brudkammare.

Maria Magdalena Kyrka
Bellmansgatan 13-17

Maria Magdalena kyrka ligger vid Hornsgatan på Södermalm, nära slussen. Kyrkogården upptar idag ett rektangulärt kvarter. Södra och östra sidan avgränsas av gravkammarlängor, begravningskapellet ritades av Israel Wahlman 1929. Här uppfördes vid mitten av 1300- talet Capella Sancta Maria Magdalena, som till stora delar revs av Gustav Vasa 1527. Johan III lät bygga ny kyrka på de raserade murarna. Nuvarande kyrka är uppförd av tegel. Planen är latinskt korsformig, ovanligt breda korsarmar, västtorn och polygonalt kor. I vinklarna mellan långhus och tvärskepp finns sakristieutbyggnader, numera även skrudkammare, kapprum etc

Högalidskyrkan
Högalids Kyrkväg


Högalidskyrkan reser sig högst uppe i Högalidsparken med vid utsikt över staden. Ritningarna är utförda av arkitekten Ivar Tengbom och kyrkan uppfördes 1916-23. Den monumentala, mörkröda tegelbygggnaden i nationalromantisk stil liknar till det yttre en basilika under sadeltak med lägre snedtak utefter långmurarna lägre sidopartier och är orienterad i öster-väster. Det smalare, rakt avslutade korpartiet flankeras av höga torn. Norra tornets bottenvåning inrymmer ett dopkapell. Sydtornets första övervåning fungerar som sakristia och rummet ovanför som samlingssal för kyrkoråd o.dyl. Västfasaden domineras av ett högt, smalt fönster med glasmålningar av Oskar Brandtberg och av de tre huvudportalerna med skulpturala granitomfattningar. De leder mot vapenhuset med bjälktak av trä, målat av Filip Månsson. Han har även utfört några dekorativa fresker i kyrkorummet. 

Erstakyrkan
Erstagatan 1

Ersta kyrka/kapell som tillhör Ersta diakonissanstalt på Södra bergen med vid utsikt över Stockholm stod färdig 1872 efter ritningar av arkitekten Per Ulrik Stenhammar. Den åttkantiga centralkyrkan av putsat tegel i nygotisk stil har dekorativ takfris och utvändiga strävpelare. På tältaket står en spira. Huvudingången i västmuren, mitt emot koret, är utformad som en spetsgavel. Centralkyrkotanken betonas interiört av ett stort, högt stjärnvalv.